Isoleren en renoveren

Hoewel onze belangrijkste focus nog altijd op het renoveren en het verduurzamen van bestaande woningen ligt, zien we dat we ondertussen ook steeds vaker worden ingeschakeld door partijen om nieuwbouwprojecten te isoleren. Een interessante ontwikkeling die in hoge mate bijdraagt aan rendement als ook een betere EPC waarde van woningen. De spouwmuurisolatie wordt aangebracht na het metselen en kan via de buitenmuur voor de voeger of via de binnenmuur, voordat deze wordt gestukadoord.

Voordelen van isolatie nieuwbouw

Het achteraf laten aanbrengen van spouwmuurisolatie in een nieuwbouwproject heeft een aantal voordelen. Wanneer het isolatiemateriaal op traditionele wijze tijdens het metselen wordt aangebracht, is er sprake van een luchtspouw voor het aangebrachte isolatiemateriaal. Deze loze ruimte van 40 mm. breed is nodig om de metselaar de ruimte te geven de stenen te plaatsen. De metselaar is meestal ook de cruciale schakel in het isolatie proces. Vaak bezit hij niet de specifieke kennis die onze isoleerders wel bezitten. Een vaak voorkomend probleem ligt bij de aansluitingen van de kozijnen, lateien, metselwerkondersteuningen en bij hoek aansluitingen, doordat de isolatie niet goed aansluit ontstaan er ‘warmtelekkages’. Ook de faalkosten zijn hoog, natte isolatie tijdens het bouw proces, opslag van de isolatie, natte spouwmuren, verzakkingen, verkeerd aanbrengen van de isolatie waardoor de gevels afgebroken moeten worden of het overtollige isolatiemateriaal waar men niets meer mee kan. Ook belangrijk is de tijd die een aannemer nodig heeft. Na isoleren gaat vele malen sneller, dag producties van 250 m2 zijn met 1 ploeg haalbaar.

Een ander belangrijk voordeel met na-isolatie is dat de volledige spouwruimte benut wordt voor het isolatiemateriaal. Dat betekent dat er veel hogere RC-waarden worden gerealiseerd. Het huidige bouwbesluit geeft aan dat er vanaf 1 juni 2013 een RC-waarde van 5.0 gehaald moet worden. Dit is met traditioneel isoleren bijna niet haalbaar, het uitrekenen van de RC waarde is afhankelijk van het buiten en het binnenblad, ook de toegepaste materialen hebben hier invloed op. Wij rekenen graag met u en uw architect/constructeur uit wat de spouwbreedte moet worden om het beste resultaat te behalen.

Homogeen isolatiepakket

Naast bovengenoemde voordelen, is er bij na-isolatie te allen tijde sprake van een homogeen isolatiepakket. Daar waar bij de traditionele wijze van isoleren het risico bestaat van thermische lekkage en koudebruggen wanneer onverhoopt het materiaal niet op de juiste wijze wordt aangebracht, is daar bij na-isolatie geen sprake van. U krijgt een complete plaat van isolatie in uw gehele gevel die toch ademt en water afstoot. Wij garanderen dan ook geen vochtige spouwmuren of problemen met vocht. De spouwmuur blijft zijn traditionele functies behouden, ondanks dat we hem volledig isoleren.

10 jaar garantie

Isoprofs geeft daarbij 10 jaar garantie op de aangebrachte spouwmuurisolatie. U ontvangt van ons een schriftelijk document, waarin de exacte garantieregeling omschreven staat. De garantie geldt voor zowel het toegepaste isolatiemateriaal als voor de wijze van aanbrengen en is overdraagbaar aan een eventuele volgende eigenaar.

Wilt u meer weten over het toepassen van na-isolatie in nieuwbouwprojecten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen u vakkundig en professioneel verder helpen.

 

Isoprofs

 

Neem contact op met: T +31 (0)800 47 67 763
 • Isoprofs BV
 • Tiendschuur 14
 • NL-5768 SB Meijel (Bedrijventerrein De Wielen)
 • T+31 (0)800 47 67 763
 • F +31 (0)77 46 64 085
 • info@isoprofs.nl
 • Isoprofs heeft vestigingen in Meijel en Almere
 • IBAN NL 68 Rabo 0121980502
 • BIC Rabo NL 2U
 • Rabobank 121980502
 • BTW nr NL 820787863 B01
 • KvK 17252748